Απλά βήματα για μία ανθρώπινη πόλη


  Οι πόλεις μας αποτελούν κύτταρα ανάπτυξης και παραγωγικότητας. Εδώ κατοικεί η πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας, καταναλώνεται το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών και παραγωγικών πόρων για να παραχθεί πάνω από το 70% του εγχώριου ΑΕΠ καθώς και η πλειοψηφία των ανθρωπογενών ρύπων. Το αστικό περιβάλλον είναι δυναμικό, εξελίσσεται, αφομοιώνει νέους πληθυσμούς και συνήθειες ενώ προσαρμόζεται στις τοπικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες.  Οι πόλεις μας είναι το μέλλον μας, αρκεί να εξελιχθούν έτσι ώστε να καλύπτουν τις προσδοκίες μας και να γίνουν πιο φιλικές, πιο βιώσιμες μα προπάντων πιο ανθρώπινες. Τρία απλά βήματα μπορούν να οδηγήσουν μια πόλη στην επιτυχία, όχι απλά στην επιβίωση αλλά στην ανάδειξή της σε ένα ξεχωριστό σημείο αναφοράς και δημιουργίας.

Το πρώτο βασικό βήμα είναι η έξυπνη ανάπτυξη. Χωρίς οικονομική ανάπτυξη, επενδύσεις και έμφαση στην επιχειρηματικότητα, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των πολιτών στην εργασία, δεν νοείται ποιότητα ζωής. Η προσέλκυση επενδύσεων μπορεί να διασφαλιστεί με την διαθεσιμότητα ταλέντων και αριστείας που παρέχουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την εγγύτητα στην παραγωγή τεχνολογίας και καινοτομίας που παρέχουν ερευνητικοί φορείς και νησίδες παραγωγής καινοτόμου γνώσης και τέλος η ύπαρξη ισχυρού δικτύου μεταφορών. Η έξυπνη ανάπτυξη είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, που βασίζεται σε υψηλές περιβαλλοντικές προσδοκίες και κανονισμούς. Στην ατζέντα της πράσινης ανάπτυξης, θέματα όπως η ποιότητα του αέρα, η χρήση της γης και των υδάτινων πόρων είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα πριν γιγαντώσουν ως πρόβλημα. Η παιδεία διαμορφώνει το σεβασμό των πολιτών σε συνδυασμό με την κοστολόγηση των υπηρεσιών (πχ. διέλευση από το κέντρο της πόλης με αντίστοιχη μείωση κυκλοφοριακού φόρτου ή έλεγχος στάθμευσης με αντίστοιχη ενίσχυση της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς).

Το δεύτερο βήμα είναι η αύξηση της απόδοσης και συνοψίζεται στη φράση “κάντε περισσότερα έργα με λιγότερους πόρους”. Οι δραματικές πιέσεις στους προϋπολογισμούς των δήμων από την μείωση της κρατικής χρηματοδότησης εξαναγκάζει τις αντίστοιχες δημοτικές αρχές να συλλέγουν, να διαχειρίζονται και να καταναλώνουν τους διαθέσιμους τους πόρους πιο αποδοτικά. Η χρήση των εξωτερικών συνεργατών μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μειώνει σημαντικά το κόστος, αν και δύσκολα γίνεται αποδεκτό από την πλειοψηφία των δημοτικών αρχών. Το κλειδί της λύσης είναι η χρήση προσυμφωνημένων και μετρήσιμων στόχων με χρήση εργαλείων ανάλυσης κόστους-οφέλους και ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η χρήση της τεχνολογίας αλλάζει τα δεδομένα. Η δυνατότητα μαζικής συλλογής και ανάλυσης στοιχείων και πληροφορίας και η επεξεργασία τους μέσα από βάσεις δεδομένων, βοηθούν στη μείωση του κόστους και στην αντίστοιχη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Το τρίτο βήμα είναι η υποστήριξη των αλλαγών. Η παραγωγή αποτελεσμάτων με γρήγορους ρυθμούς, θεμελιώνει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες που θα υποστήριζαν ευκολότερα περισσότερες αλλαγές. Οι ηγέτες έχουν ένα όραμα που περιλαμβάνει τόσο την ιδέα και την κατάληξη της διαδρομής όσο και την ενδιάμεση πορεία, βασισμένη στις αξίες που τους διέπουν, τις γνώσεις και τα βιώματά τους. Το όραμα αυτό είναι ανάγκη να το μοιρασθούν οι τοπικές κοινωνίες και η επιχειρηματική κοινότητα ώστε να παγιωθεί η διαφάνεια, η πληροφόρηση, η επικοινωνία και συνεργατικές δράσεις. Οφείλουμε στην πόλη μας να την κάνουμε καλύτερη.

Φωτογραφία: Βικτώρια Γκανίλα

0 commenti:

Δημοσίευση σχολίου

© 2011 Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις, AllRightsReserved.

Designed by ViktoriaGkanila